фабулира | св. и несв.

Создаде, создава фабула. Романот го фабулира со леснотија. Фабулира дејство. Фабулира расказ.

фабулозен | прид.

Што е како во фабула, неверојатен, чуден, необичен.

фаворизација | ж.

Поткрепување некого или нешто од лична наклоност. Не покажуваше склоност кон фаворизација на никој од кандидатите. Фаворизацијата на таа идеја го однесе во погрешен правец.

фаворизира | несв.

Поткрепува, дава предност некому или на нешто од лична наклоност. Обајцата ги фаворизира за членови на Управниот одбор. Тие мажи го фаворизирале својот пол.

фаворизирачки | прид.

Што фаворизира. Фаворизирачки однос.

фаворит | м.

Некој или нешто што има најмногу изгледи да победи на некој натпревар или конкурс. Таа песна се смета за фаворит на конкурсот. Фаворитот на трката пристигна трет. Кој е твој фаворит на натпреварот?

фагот | м.

Дрвен дувачки музички инструмент со длабок звук. Свири на фагот.

фаготист | м.

Музичар што свири на фагот. Настапија двајца фаготисти.

фаза | ж.

Одделен степен во развојот на нешто, етапа, стадиум. Нова фаза. Тешка фаза. Минлива фаза. Во која фаза е неговата болест?

фазан | м.

Вид ловна птица од родот кокошки со потекло од Западна Азија; Phasianus colchicus. Црнозлатен фазан. За ручек носеше фазани.