Резултати за пребарувањето: кило

кило | ср.

(разг.) Килограм. На пазар купи три кила круши.

кило- | претс.

Како прв дел од сложенки за образување на мерни единици, означува дека таа единица е илјада пати поголема од онаа означена со вториот дел од сложенката: килограм, киловат, километар и др.

киловат | м.

Мерна единица за електрична сила од 1000 вати.

полкило | ср.

Половина килограм, мерка за тежина. Полкило цреши. Полкило сирење.

киловолт | м.

Мерна единица за електричен напон од 1000 волти.

киловати

Зборот е поврзан со:

килограм | м.

Мерна единица за тежина од 1000 грама.

километри

Зборот е поврзан со:

километар | м.

Мерна единица за должина од 1000 метри.

киловолти

Зборот е поврзан со: