Нур Султан | м.

Главен град на Казахстан.

нуспојава | ж.

Придружна појава, појава што се случува кон друга.

нуспроизвод | м.

Спореден производ; производ што нема главно место во програмата на производството.

нуспросторија | ж.

Помошна просторија, таква во која не се седи, не се живее (бања, кујна, клозет и др.).

Нџамена | ж.

Главен град на Чад.