убав | прид.

Што предизвикува пријатно естетско доживување, што е пријатен на изглед, што има добра форма, боја, што има добри карактеристики; што одговара на определени критериуми за убавина; грд. Убав човек. Убава жена. Убаво дете. Убави цвеќиња. Убав коњ. Убава куќа. Убав пејзаж.

убавее | несв.

Станува поубав од порано. Сонувам полево како убавее. Растеше синот, убавееше. Откако се задевојчи, почна да убавее.

убавец | м.

За маж ‒ тој што е убав, изразито убав маж. Вистински убавец.

убавина | ж.

Својство на тоа што е убаво по својот изглед, што е прекрасно. Девојката ја красеше невидена убавина. Самовилска убавина. Раскошна убавина. Убавините на мојата земја.

убавица | ж.

Избор на езерска убавица. Убавице моја!

убавка | прид.

Нема машки род. Што е убава, убаво. Убавко девојче. Убавко момче. Убавка е неговата ќерка. Млада, убавка жена.

убеден | прид.

Глаголска придавка од убеди.

убеди | св.

Увери во нешто, натера да поверува во нешто, да направи, да прифати нешто. Тој го убеди татка си да му купи нова кола. Ги убедил другарите да појдат в кино. Го убеди судијата во својата невиност.

убедлив | прид.

Што убедува, што потврдува нешто, што прави да се биде сигурен во нешто. Адвокатот изнесе убедлив доказ. Убедливи аргументи.

убедувачки | прид.

Што може да убеди, што убедува, што уверува во изнесеното, кажаното. Имаше убедувачки својства, убедувачка моќ.