Ѓурѓовден | св.

Христијански и народен празник посветен на Ѓорѓи, кој паѓа на 6 мај (23 април по стариот календар), за кој се врзани многу народни обичаи. Му го зеде детето за момоче до Ѓурѓовден за лира и половина.

ѓурѓовденче | ср.

Повеќегодишно растение со бели мирисливи цветови наредени во грозд; момина солза; Convallaria majalis.

ѓурултаџија | м.

Тој што крева голема врева. Со „право" или без, ѓурултаџијата се најде меѓу нас.

ѓурултија | ж.

Врева, викотница. Тој досега не беше спал ни една ноќ во таква ѓурултија и викотница како ноќеска.

ѓутуре | прил.

Сè заедно, без одделно мерење, броење или делење; топтан. Му плаќаат ѓутуре.

ѓутурица | прил.