абдицира | св. и несв.

Се откаже, се откажува од престол или од наследно право на престол. Кралот абдицира.

абдомен | м.

Стомак, стомачна празнина, мев.

абдоминален | прид.

Што се однесува на абдомен. Абдоминални сегменти.

абер | м.

Глас, вест, новост, порака. Го чекам абер да донесе. Им стори абер. Добив абер од војникот. Прати им абер да дојдат.

аберџија | м.

Лице што носи некаква порака, гласник. Не сум пиле за стрелање, туку сум пиле аберџија, од царот сум допратено. Куќа од куче нема штета, кучето е аберџија, а не е лошо на срце.

абецеда | ж.

Сите букви од латиницата наредени по утврден ред. Латинска абецеда

абецедар | м.

Список на нешто по абецеден ред. Неговото име ќе го најдеш во абецедарот.

абецеден | прид.

Што се однесува на абецеда. Абецеден ред.

аби | несв.

Троши со употреба. Со лошо возење бргу ги абиш сопирачките.

Абисинија | ж.

Поранешно име на Етиопија.