обарен | прид.

Што е малку сварен. Обарен компир.

обари | св.

Свари малку, провари нешто за кратко време во зовриена вода. Таа првин го обари карфиолот, а потоа го испржи.

обата | бр.

(без член се среќава само во народната поезија и во дијалектите)

обаца | св.

Извалка нешто. Тој ги обацал рацете.

обвива | несв.

обвивка | ж.

Тоа во што е нешто обвиено, завиткано, со што е покриено од сите страни. Воздушна обвивка. Кожена обвивка. Надворешна обвивка. Обвивка на плоча.

обвидели | св.

Прогледа, поврати вид. Луѓето како наеднаш да обвиделија.

обвие | св.

Завие, замота со нешто. Таа ми ја обви половината со волнен појас. Раната му ја обвија со тенко платно. Калемот го обвил со восок.

обвинение | ср.

(разг.) Припишување вина некому, обвинување некого за нешто. Лажно обвинение.

обвинет | прид.

Глаголска придавка од обвини.